Δ. Εργα εξωτερικού – Ghana – Αγωγός πετρελαίου – Μετρον ενεργειακές εφαρμογές